Aktualizované rámcové vzdělávací programy SOV

Stěžejní části aktualizovaných RVP SOV

Aktualizované verze RVP SOV vydalo MŠMT k 1. 9. 2020. Školy v souladu s nimi následně začaly upravovat ŠVP a podle nich zahájily vzdělávání nejpozději 1. 9. 2022 počínaje prvním ročníkem. MŠMT vydalo k 1. 9. 2023 aktualizované ICT v RVP SOV a od 1. 9. 2025 platí povinnost vyučovat podle aktualizovaného kurikula informatického vzdělávání plošně pro všechny ročníky oborů vzdělání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, M včetně konzervatoří a lyceí, L0, L5.

Podrobnější informace o změnách, týkající se mimo jiné i změny RVP SOV v oblasti profilových zkoušek maturitní zkoušky jsou k dispozici na adrese https://www.edu.cz/rvp/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/.

Technologie i pracovní trh se mění, je třeba reagovat

Proč je aktualizace potřeba a kolik času mají školy na zapracování změn? Jaké bylo zapojení zaměstnavatelů, středních a vysokých škol do prací na aktualizacích? A jak se do aktualizace propsala novela školského zákona a s tím spojená nová podoba maturit? Rozhovor s Ing. Petrem Bannertem, Ph.D. ředitelem odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT.

Propojme školy a firmy, to je pro odborné školství nejzásadnější

Jak uzpůsobit střední odborné vzdělávání společenským a technologickým změnám? A jaké jsou trendy středního odborného vzdělávání v Evropě? Rozhovor s Ing. Alešem Jurečkou ředitelem Střední školy polytechnické v Olomouci.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.