Odborná část RVP

Odborní garanti z oddělení pro odborné vzdělávání a kurikulum.

16 Ekologie a ochrana životního prostředí
RNDr. Jana Motyková
jana.motykova@npi.cz
18 Informační technologie
Ing. Eva Hrušková
eva.hruskova@npi.cz
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Ing. Marcela Křemenová
marcela.kremenova@npi.cz
23 Strojírenství a strojírenská výroba
Ing. Marcela Křemenová
marcela.kremenova@npi.cz
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Ing. Eva Hrušková
eva.hruskova@npi.cz
28 Technická chemie a chemie silikátů
Mgr. Barbora Anfilova Husová
barbora.husova@npi.cz
Ing. Jana Nováčková
jana.novackova@npi.cz
29 Potravinářství a potravinářská chemie
Ing. Jana Nováčková
jana.novackova@npi.cz
31 Textilní výroba a oděvnictví
Ing. Libuše Burešová
libuse.buresova@npi.cz
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Ing. Libuše Burešová
libuse.buresova@npi.cz
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
RNDr. Jana Motyková
jana.motykova@npi.cz
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Ing. Vladimíra Zezulková
vladimira.zezulkova@npi.cz
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
Ing. Michael Stibůrek, Ph.D.
michael.stiburek@npi.cz
37 Doprava a spoje
Ing. Lenka Kovaříková
lenka.kovarikova@npi.cz
  Ing. Petra Škrášková
petra.skraskova@npi.cz
39 Speciální a interdisciplinární obory
Ing. Michael Stibůrek, Ph.D.
michael.stiburek@npi.cz
Ing. Marcela Křemenová
marcela.kremenova@npi.cz
41 Zemědělství a lesnictví a 43 Veterinářství a veterinární prevence
Ing. Karel Opočenský, CSc.
karel.opocensky@npi.cz
Ing. Zdeňka Szebestová
zdenka.szebestova@npi.cz
Ing. Lenka Kovaříková
lenka.kovarikova@npi.cz
53 Zdravotnictví
Ing. Libuše Burešová
libuse.buresova@npi.cz
63 Ekonomika a administrativa a 64 Podnikání v oborech
Ing. Lukáš Hula
lukas.hula@npi.cz
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
Ing. Petra Škrášková
petra.skraskova@npi.cz
66 Obchod
Ing. Vladimíra Zezulková
vladimira.zezulkova@npi.cz
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Ing. Petra Škrášková
petra.skraskova@npi.cz
69 Osobní a provozní služby
Mgr. Blanka Vážná
blanka.vazna@npi.cz
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
Ing. Lukáš Hula
lukas.hula@npi.cz
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
Mgr. Blanka Vážná
blanka.vazna@npi.cz
78 Obecně odborná příprava (lycea)
Ing. Lukáš Hula
Ekonomické lyceum
lukas.hula@npi.cz
Mgr. Blanka Vážná
Pedagogické lyceum
blanka.vazna@npi.cz
Ing. Libuše Burešová
Zdravotnické lyceum
libuse.buresova@npi.cz
RNDr. Jana Motyková
Přírodovědné lyceum
jana.motykova@npi.cz
82 Umění a užité umění
MgA. Martin Mrázek, Ph.D.
martin.mrazek@npi.cz


Ekonomické vzdělávání

Odborní garanti z oddělení pro ekonomické vzdělávání a kurikulum.

Ing. Lukáš Hula

lukas.hula@npi.cz

Ing. Vladimíra Zezulková

vladimira.zezulkova@npi.cz


Člověk a svět práce

Vedoucí oddělení kariérového vzdělávání a dalšího vzdělávání NPI ČR.

PhDr. Helena Marinková

helena.marinkova@npi.cz

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.