Jak probíhá inovace oborové soustavy?

Inovace soustavy oborů SOV probíhá v součinnosti hlavních aktérů ze školské a zaměstnavatelské sféry. Inovace není výsledkem jednorázové akce, jedná se o výsledek procesu sledování potřeb trhu práce, sledování a reagování na změny obsahu jednotlivých povolání/kvalifikací, tyto činnosti zajišťují průběžně garanti oborů z NPI.

Výsledkem činnosti garantů oborů jsou studie zachycující uvedené změny a na jejich základě zpracované první návrhy úprav soustavy oborů středního odborného vzdělávání. Návrhy budou postupně diskutovány v expertním panelu, odborných platformách a dotvářeny či upravovány v pracovních skupinách.

Máte dotaz nebo podnět k IOS?

Máte dotaz nebo nám chcete zaslat vaši zpětnou vazbu k probíhající inovaci?

Využijte, prosím, tento kontaktní formulář.

Ozveme se vám běžně do 5 pracovních dnů.