Inovace oborové soustavy (IOS) a plánovaná revize RVP SOV

Co je to IOS a co to přinese

Proč se pracuje na IOS, z čeho inovace vychází

Jak IOS probíhá
 

Harmonogram a proces, jak se postupuje při tvorbě IOS

Kdo na IOS pracuje

Struktura týmů a představení členů

Výstupy z IOS
 

Podklady, materiály a výstupy

Co je to IOS a co to přinese

Proč se pracuje na IOS, z čeho inovace vychází

Jak IOS probíhá

Harmonogram a proces, jak se postupuje při tvorbě IOS

Kdo na IOS pracuje

Struktura týmů a představení členů

Výstupy z IOS

Podklady, materiály a výstupy

Veškeré informace týkající se probíhající inovace oborové soustavy na jednom místě.
Stránka je určena pro ředitele škol, pedagogy a odbornou veřejnost.

Máte dotaz nebo podnět k IOS?

Máte dotaz nebo nám chcete zaslat vaši zpětnou vazbu k probíhající inovaci?

Využijte, prosím, tento kontaktní formulář.

Ozveme se vám běžně do 5 pracovních dnů.