co se mění | 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

Co se mění v RVP?

Na aktualizacích RVP skupiny oborů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie spolupracovalo několik aktérů z řad středních odborných škol s danými obory vzdělání, se zástupci zaměstnavatelů a cechů dle příslušných oborů vzdělání a zástupci NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednáních oborové skupiny.

Jedním z podkladů pro aktualizace RVP byly závěry Koncepční analytické studie pro skupinu oborů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie.

Poznámka: Pozor! Ve videu není kontakt na aktuálního garanta, ten naleznete v sekci "Kdo mi s tím pomůže" pro skupinu oborů vzdělání 36.


V rámci aktualizace RVP skupiny oborů vzdělání 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie bylo aktualizováno 29 RVP:

 36-51-E/01

 Dlaždičské práce

 36-55-E/01

 Klempířské práce ve stavebnictví

 36-57-E/01

 Malířské a natěračské práce

 36-59-E/01

 Podlahářské práce

 36-62-E/01

 Sklenářské práce

 36-64-E/01

 Tesařské práce

 36-67-E/01

 Zednické práce

 36-67-E/02

 Stavební práce

 36-69-E/01

 Pokrývačské práce

 36-52-H/01

 Instalatér

 36-52-H/02

 Mechanik plynových zařízeni

 36-54-H/01

 Kameník

 36-56-H/01

 Kominík

 36-58-H/01

 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení

 36-59-H/01

 Podlahář

 36-62-H/01

 Sklenář

 36-63-H/01

 Štukatér

 36-64-H/01

 Tesař

 36-65-H/01

 Vodař

 36-66-H/01

 Montér suchých staveb

 36-67-H/01

 Zedník

 36-67-H/02

 Kamnář

 36-69-H/01

 Pokrývač

 36-43-M/01

 Stavební materiály

 36-45-M/01

 Technická zařízení budov

 36-46-M/01

 Geodézie a katastr nemovitostí

 36-47-M/01

 Stavebnictví

 36-44-L/51

 Stavební provoz

 36-45-L/52

 Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Úpravy obsahu vzdělávání zohledňují vývoj v této oblasti, změny technologií, aplikace nových materiálů, aktualizace odborné terminologie, podpora výpočetní techniky (BIM modeling) apod.

Struktura oborů vzdělání ve skupině 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie je velmi rozmanitá, v některých oborech vzdělání byly úpravy většího rozsahu, u některých RVP větší úpravy nebyly zapotřebí.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Důležitým zdrojem informací pro aktualizaci ŠVP jsou výstupy projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV). Zapojeny v něm byly vybrané obory vzdělání:

  • 36-67-H/01 Zedník
  • 36-67-E/01 Zednické práce
  • 36-52-H/01 Instalatér
  • 36-47-M/01 Stavebnictví

V projektu vznikla celá řada modulů a komplexních úloh využitelných i přenositelných pro možný společný odborný základ pro všechny stavební obory kategorie vzdělání H, E, M a další příbuzné obory vzdělání. Celkem bylo pro zmíněné obory vzdělání vytvořeno 112 modulů a 75 komplexních úloh. Pro OV Zedník, OV Zednické práce a OV Instalatér jsou k dispozici tzv. návodné celomodulárně koncipované ŠVP, které obsahují schémata pokrytí moduly a seznamují s možnostmi zapracování modulů do ŠVP.

Pro obor Instalatér byl zpracován i návodný celomodulárně koncipovaný ŠVP, který je založen na modulech souvisejících s profesními kvalifikacemi a nabízí možnost vyučovat obor jiným způsobem - převážně prakticky.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.