VIDEA NA TOMTO WEBU JSOU DOČASNĚ NEDOSTUPNÁ.

YouTube účet Národního pedagogického institutu České republiky byl napaden a jeho obsah odcizen. Pracujeme na nahrávání videí ze záloh na nový YouTube účet tak, aby videa na tomto webu opět fungovala. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

kdo mi s tím pomůže

odborná část RVP SOV

Odborní garanti z oddělení pro odborné vzdělávání a kurikulum

skupina oborů vzdělání

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

RNDr. Jana Motyková
jana.motykova@npi.cz

18 Informační technologie

Mgr. et Mgr. Jiří Nosek
jiri.nosek@npi.cz

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Ing. Martin Malý
martin.maly@npi.cz

23 Strojírenství a strojírenská výroba

Ing. Marcela Křemenová
marcela.kremenova@npi.cz

Ing. Martin Malý
martin.maly@npi.cz

Ing. Bohumil Krajča, MBA, Ph.D.
bohumil.krajca@npi.cz

Ing. Pavol Ondrejkovič
pavol.ondrejkovic@npicr.cz

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Mgr. et Mgr. Jiří Nosek
jiri.nosek@npi.cz

28 Technická chemie a chemie silikátů

Mgr. Barbora Anfilova Husová
barbora.husova@npi.cz

Ing. Jana Nováčková
jana.novackova@npi.cz

29 Potravinářství a potravinářská chemie

Ing. Jana Nováčková
jana.novackova@npi.cz

31 Textilní výroba a oděvnictví

Ing. Libuše Burešová
libuse.buresova@npi.cz

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

Ing. Libuše Burešová
libuse.buresova@npi.cz

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

RNDr. Jana Motyková
jana.motykova@npi.cz

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Ing. Vladimíra Zezulková
vladimira.zezulkova@npi.cz

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

Ing. Jana Malíková
jana.malikova@npi.cz

Ing. Michael Stibůrek, Ph.D.
michael.stiburek@npi.cz

37 Doprava a spoje

Ing. Bohumil Krajča, MBA, Ph.D.
bohumil.krajca@npi.cz

Ing. Lukáš Hula
lukas.hula@npi.cz

39 Speciální a interdisciplinární obory

Ing. Jana Malíková
jana.malikova@npi.cz

Ing. Bohumil Krajča, MBA, Ph.D.
bohumil.krajca@npi.cz

Ing. Martin Malý
martin.maly@npi.cz

Ing. Michael Stibůrek, Ph.D.
michael.stiburek@npi.cz

41 Zemědělství a lesnictví a 43 Veterinářství a veterinární prevence

Ing. Karel Opočenský, CSc.
karel.opocensky@npi.cz

Ing. Zdeňka Szebestová
zdenka.szebestova@npi.cz

53 Zdravotnictví

Ing. Libuše Burešová
libuse.buresova@npi.cz

63 Ekonomika a administrativa a 64 Podnikání v oborech

Mgr. Vít Valeš
vit.vales@npi.cz

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

Ing. Petra Škrášková
petra.skraskova@npi.cz

66 Obchod

Ing. Vladimíra Zezulková
vladimira.zezulkova@npi.cz

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Ing. Bohumil Krajča, MBA, Ph.D.
bohumil.krajca@npi.cz

69 Osobní a provozní služby

Mgr. Blanka Vážná
blanka.vazna@npi.cz

72 Publicistika, knihovnictví a informatika

Ing. Lukáš Hula
lukas.hula@npi.cz

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

Mgr. Blanka Vážná
blanka.vazna@npi.cz

78 Obecně odborná příprava (lycea)

Ing. Pavol Ondrejkovič
Technické lyceum
pavol.ondrejkovic@npicr.cz

Mgr. Vít Valeš
Ekonomické lyceum
vit.vales@npi.cz

Mgr. Blanka Vážná
Pedagogické lyceum
blanka.vazna@npi.cz

Ing. Libuše Burešová
Zdravotnické lyceum
libuse.buresova@npi.cz

RNDr. Jana Motyková
Přírodovědné lyceum
jana.motykova@npi.cz

82 Umění a užité umění

MgA. Martin Mrázek, Ph.D.
martin.mrazek@npi.cz

Mgr. Blanka Vážná
 - za konzervatoře
blanka.vazna@npi.cz


oddělení odborného vzdělávání a kurikula

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady? Neváhejte se na nás obrátit.