co se mění | 28 Technická chemie a chemie silikátů

Co se mění v RVP?

část technická chemie

část chemie silikátů

Na aktualizacích RVP skupiny oborů vzdělání 28 část technická chemie spolupracovalo několik aktérů z řad středních odborných škol s danými obory vzdělání, zaměstnavatelů (Svaz chemického průmyslu) a zástupci NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednání příslušné oborové skupiny.

Jako východisko pro aktualizace RVP bylo vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 28 Technická chemie a chemie silikátů, část technická chemie.

Na aktualizacích RVP skupiny oborů vzdělání 28 Technická chemie a chemie silikátů - část chemie silikátů spolupracovalo několik aktérů z řad středních odborných škol s danými obory vzdělání, zaměstnavatelů a zástupci NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednání příslušné oborové skupiny.

Jako východisko pro aktualizace RVP bylo vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 28 Technická chemie a chemie silikátů, část chemie silikátů.

V rámci aktualizace RVP skupiny oborů vzdělání 28 část technická chemie bylo aktualizováno 7 RVP:

 28-52-E/01

 Chemické práce  

 28-56-E/01

 Papírenská výroba  

 28-52-H/01

 Chemik

 28-44-M/01

 Aplikovaná chemie

 28-41-M/01

 Technologie celulózy a papíru

 28-42-L/01

 Chemik operátor

 28-42-L/51

 Chemik operátor (2leté nástavbové studium)

V rámci aktualizace chemických RVP skupiny oborů vzdělání 28 část technická chemie byly provedeny změny v jednotlivých výsledcích vzdělávání v odborných obsahových okruzích. Úpravy byly zaměřeny na sladění výsledků vzdělávání a lepší provazby ve vzdělávacích oblastech odborné chemie a přírodovědného vzdělávání část chemické vzdělávání.

V RVP oboru vzdělání Aplikovaná chemie došlo k přehlednější strukturalizaci jednotlivých témat odborného obsahového okruhu Odborná chemie. V rámci odborného obsahového okruhu Technická příprava bylo obohaceno téma automatizace na základě rozvoje průmyslu 4.0 o základy robotizace. V rámci profilujících obsahových okruhů bylo zdůrazněno a posíleno téma systému řízení jakosti v laboratořích.

V rámci aktualizace papírenských RVP došlo spíše k drobným či formálním úpravám z důvodu, že nejsou školy, které by vyučovaly nebo nabízely dané obory vzdělání.

V rámci aktualizace RVP skupiny oborů vzdělání 28 část chemie silikátů bylo aktualizováno 8 RVP:

28-58-E/01

Sklářská výroba  

28-57-E/01

Keramická výroba  

28-63-E/01

Bižuterní výroba  

28-58-H/01

Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla 

28-57-H/01

Výrobce a dekoratér keramiky 

28-63-H/01

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

28-46-M/01

Technologie silikátů

28-45-L/51

Sklářský a keramický průmysl (2leté nástavbové studium) 

Při aktualizacích RVP skupiny oborů 28 část chemie silikátů byly upraveny, případně doplněny, některé výsledky vzdělávání v odborných obsahových okruzích. V souvislosti s novými technologiemi došlo například u RVP Výrobce a dekoratér keramiky k zařazení tématu 3 D tiskárny do obsahového okruhu Výroba keramiky.


Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.