Z čeho vychází IOS

Strategie 2030+

Strategie 2030+ je klíčový dokument pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky v dekádě 2020–2030. Cílem je modernizovat vzdělávací systém České republiky v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, připravit ho na nové výzvy a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávají.

Důležité odkazy

Informace o stavu české vzdělávací soustavy

Důležité odkazy

Zahraniční inspirace. vybrané podklady nadnárodních organizací

Důležité odkazy - OECD

Důležité odkazy - Evropská unice