Oblast A – Technická

V této části najdete výstupy z analýz současného stavu a návrhu pro inovaci v dané oborové oblasti

Skupiny oborů vzdělání

18 – Informační a komunikační technologie

20 – Dopravní prostředky

21 – Těžba a úprava nerostných surovin

23 – Strojírenství, hutnictví a slévárenství

26 – Elektrotechnika a telekomunikace

31 – Textilní, oděvní, obuvnická a kožedělná výroba a související technologie

33 – Zpracování dřeva a nábytkářství

34 – Polygrafie

36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie

39 – Technická zařízení budov

Předseda

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.
ředitelka SOŠ, Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky

Místopředseda

Ing. Jaromír Janoš
Trexima Zlín

Místopředseda

Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.
ředitel SOŠ, Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Máte dotaz nebo podnět k IOS?

Máte dotaz nebo nám chcete zaslat vaši zpětnou vazbu k probíhající inovaci?

Využijte, prosím, tento kontaktní formulář.

Ozveme se vám běžně do 5 pracovních dnů.