co se mění | 53 Zdravotnictví

Co se mění v RVP?

Na aktualizacích RVP i na tvorbě nových RVP (pro 2 obory vzdělání) skupiny oborů 53 spolupracovali zástupci - ředitelé/ředitelky a učitelé/učitelky středních zdravotnických škol s danými obory vzdělání se zástupci NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány a schváleny na jednání příslušných pracovních skupin, v oborové skupině Zdravotnictví a Asociací zdravotnických škol.

Jako východisko pro aktualizace RVP byla vypracována Koncepční analytická studie pro skupinu oborů vzdělání 53 Zdravotnictví, jejíž součástí jsou i analýzy týkající se oboru vzdělání Zdravotnické lyceum ze skupiny oborů vzdělání 78 Obecně odborná příprava.


V rámci aktualizace RVP skupiny 53 bylo aktualizováno 6 RVP a RVP Zdravotnické lyceum:

 53-41-J/01

 Zubní instrumentářka

 53-41-H/01

 Ošetřovatel

 53-41-M/02

 Nutriční asistent

 53-43-M/01

 Laboratorní asistent

 53-44-M/01

 Ortoticko-protetický technik

 53-44-M/03

 Asistent zubního technika

 78-42-M/04

 Zdravotnické lyceum

Ve skupině 53 nebyly aktualizovány 4 RVP. Důvodem bylo schválení nových dvou oborů v roce 2018 (Praktická sestra, Masér ve zdravotnictví) a dobíhající dva obory vzdělání Zdravotnický asistent (M a L5)


 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (odborné) – M a L5:
 

 53-41-M/03

 Praktická sestra (nový obor 2018)

 53-41-M/04

 Masér ve zdravotnictví (nový obor 2018)

 53-41-M/01

 Zdravotnický asistent (dobíhající obor)

 53-41-L/51

 Zdravotnický asistent (dobíhající obor)

Při aktualizaci RVP i při koncipování RVP pro nové obory vzdělání byly východiskem pro zpracování zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních předpisů – vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů.

RVP se koncepčně i obsahově shodují s RVP pro jiné obory vzdělání kategorie dosaženého vzdělání J, H, M s výjimkou částí týkajících se odborného vzdělávání.

V oboru vzdělání 53-43-M/01 Laboratorní asistent došlo k drobným úpravám, v aktualizovaných RVP ostatních oborů vzdělání došlo k menším či větším změnám struktury obsahových odborných okruhů (i v názvech) a změnám počtu hodin v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání.

Do RVP byly zapracovány dodatky k RVP vydané opatřeními ministra/ministryně školství, popř. byly provedeny jiné menší nezbytné úpravy.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.