aktualizované RVP SOV

Od 1. září 2020 MŠMT vydalo aktualizované rámcové vzdělávací programy (RVP) pro střední odborné vzdělávání (SOV). Školy mají od vydání aktualizovaných RVP dva roky (nejpozději do 1. září 2022) na zapracování změn do svých školních vzdělávacích programů (ŠVP).


Aktualizace RVP byla zpracována na základě materiálu „Návrh pojetí revizí kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání (PV, ZV, SV) a střední odborné vzdělávání v letech 2016–2020 a materiálu „Tvorba a revize kurikulárních dokumentů pro předškolní, základní a střední vzdělávání na národní úrovni“, ve kterém byla formulována potřeba systematických činností při tvorbě a revizi kurikulárních dokumentů na všech stupních vzdělávání.

Podrobnější informace o změnách, týkající se mimo jiné i změny RVP SOV v oblasti profilových zkoušek maturitní zkoušky jsou k dispozici na adrese https://www.edu.cz/rvp/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/.


Stěžejní části, které byly aktualizovány v RVP, jsou rozděleny do následujících oblastí:

V této oblasti naleznete informace o změnách v odborné části v jednotlivých RVP SOV dle skupin oborů vzdělání, pomoc při implementaci do ŠVP a kontakty na odborné garanty, kteří vám mohou pomoci. 

Zde naleznete informace o změnách v ekonomickém vzdělávání dle jednotlivých kategorií dosaženého vzdělání, pomoc při implementaci do ŠVP a kontakty na odborné garanty, kteří vám mohou pomoci. 

V této oblasti naleznete informace o změnách v informatickém vzdělávání pro obor vzdělání Informační technologie a pro školy zapojené do pilotního ověřování. Dále zde naleznete pomoc při implementaci do ŠVP a kontakty na odborné garanty, kteří vám mohou pomoci. 

V této oblasti naleznete informace o změnách v průřezovém tématu (PT) Člověk a svět práce, které je zpracováno v zásadě shodně pro všechny kategorie dosaženého vzdělání v rámci jednotlivých RVP SOV. Dále zde najdete podněty a inspiraci pro začlenění aktualizovaného obsahu PT do ŠVP a další užitečné informace a odkazy.


technologie i pracovní trh se mění, je třeba reagovat

Proč je aktualizace potřeba a kolik času mají školy na zapracování změn? Jaké bylo zapojení zaměstnavatelů, středních a vysokých škol do prací na aktualizacích? A jak se do aktualizace propsala novela školského zákona a s tím spojená nová podoba maturit? Rozhovor s Petrem Bannertem, Ph.D. ředitelem odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT.

propojme školy a firmy, to je pro odborné školství nejzásadnější

Jak uzpůsobit střední odborné vzdělávání společenským a technologickým změnám? A jaké jsou trendy středního odborného vzdělávání v Evropě? Rozhovor s Ing, Alešem Jurečkou, ředitelem Střední školy polytechnické v Olomouci.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady? Neváhejte se na nás obrátit.


chci dostávat pravidelný newsletter
o podpoře škol při zavádění aktualizací RVP SOV