Vše o aktualizovaných  RVP středního odborného vzdělávání (SOV)

Stěžejní části aktualizovaných RVP SOV

Aktualizované verze RVP SOV vydalo MŠMT k 1.9. 2020. Školy v souladu s nimi následně začaly upravovat ŠVP a podle nich zahájily vzdělávání nejpozději 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem. Od 1. 9. 2025 platí povinnost vyučovat podle aktualizovaného kurikula informatického vzdělávání plošně pro všechny ročníky oborů vzdělání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, M včetně konzervatoří a lyceí, L0, L5.

Podrobnější informace o změnách, týkající se mimo jiné i změny RVP SOV v oblasti profilových zkoušek maturitní zkoušky jsou k dispozici na adrese https://www.edu.cz/rvp/ramcove-vzdelavaci-programy-stredniho-odborneho-vzdelavani-rvp-sov/.

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.