odborná část RVP SOV

V aktualizovaných RVP byly provedeny změny v jednotlivých výsledcích vzdělávání v odborných obsahových okruzích zaměřené na sladění výsledků vzdělávání a lepší provázanost na požadavky trhu práce včetně vazby na NSK a doplnění učiva na základě technologického pokroku.


Jak na to?

co se mění v RVP

informace o změnách v odborné části v jednotlivých RVP SOV dle skupin oborů vzdělání

jak na to ve škole

pomoc při implementaci do ŠVP

kdo mi s tím pomůže

kontakty na odborné garanty dle skupin oborů vzdělání


oddělení odborného vzdělávání a kurikula

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady? Neváhejte se na nás obrátit.