co se mění | 31 Textilní výroba a oděvnictví

Co se mění v RVP?

Na aktualizacích RVP skupiny oborů 31 spolupracovaly ředitelky/učitelky odborných předmětů a odborného výcviku ze středních odborných škol s danými obory vzdělání se zástupcem NPI ČR (dříve NÚV). Návrhy úprav byly diskutovány s členkami pracovních skupin oborové skupiny Textilnictví a oděvnictví a odsouhlaseny na jednání oborové skupiny, v některých případech jsou úpravy podloženy i vyjádřením zaměstnavatelů.

Jedním z východisek pro aktualizace RVP bylo vypracování Koncepční analytické studie pro skupinu oborů vzdělání 31 Textilní výroba a oděvnictví.


Ve všech oborech vzdělání z této skupiny se ve školním roce 2019/2020 připravovalo celkem 725 žáků, z toho v 1. ročnících 284 žáků, v 35 školách v ČR.

V rámci aktualizace RVP skupiny 31 bylo aktualizováno 11 RVP:

 31-57-E/01

 Textilní a oděvní výroba

 31-59-E/01

 Šití oděvů

 31-59-E/02

 Šití prádla

 31-57-H/01

 Výrobce textilií

 31-58-H/01

 Krejčí

 31-62-H/01

 Výrobce pokrývek hlavy

 31-41-M/01

 Textilnictví

 31-43-M/01

 Oděvnictví

 31-43-L/01

 Oděvní technik

 31-41-L/51

 Textilnictví (2leté nástavbové studium)

 31-43-L/51

 Oděvnictví (2leté nástavbové studium)

Aktualizace RVP se opírala o zkušenosti s realizací oborů vzdělání ve školách a o podklady k úpravám RVP připravené ve vybraných školách. Výsledný návrh aktualizovaných RVP byl projednán v oborové skupině Textilnictví a oděvnictví s tím, že se jedná o určitý mezikrok k připravované revizi (inovaci) soustavy oborů vzdělání a RVP.

Většinou došlo k drobným úpravám s cílem precizovat odborný obsah RVP ve všech jeho částech.

Významná úprava byla provedena v RVP oboru vzdělání řemeslného charakteru 31-58-H/01 Krejčí, kde bylo stanoveno v souladu s požadavky škol a zaměstnavatelů, že obor bude mít 2 zaměření (dámské oděvy, nebo pánské oděvy). Větší úpravy byly provedeny i v odborné části oboru vzdělání 31-43-L/01 Oděvní technik, kde těžiště odbornosti se přesunulo do individuální výroby oděvů při zachování možnosti připravovat žáky i pro uplatnění v průmyslové výrobě oděvů.

V rámci aktualizace RVP pro obory vzdělání, které nejsou již delší dobu aktivní (31-41-L/51 Textilnictví, 31-43-L/51 Oděvnictví a 31-62-H/01 Výrobce pokrývek hlavy) - nejsou školy, které by vyučovaly nebo nabízely dané obory vzdělání, došlo k drobným či formálním úpravám v duchu obecného přístupu k aktualizaci RVP pro obory v soustavě oborů vzdělání.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.