co se mění | 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Co se mění v RVP?

Komunikace probíhala se středními odbornými školami k optimalizaci potřebných změn v úpravách RVP z hlediska aktuálnosti odborného obsahu. Návrhy byly diskutovány se členy oborové skupiny pro strojírenství a hutnictví, asociací středních průmyslových škol a sociálními partnery.

Východiskem při aktualizaci RVP bylo zpracování Koncepční analytické studie pro obory vzdělání skupiny 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství.

Poznámka: Pozor! Ve videu není kontakt na aktuálního garanta, ten naleznete v sekci "Kdo mi s tím pomůže" pro skupinu oborů vzdělání 21.


V rámci aktualizace RVP skupiny oborů vzdělání 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství bylo aktualizováno 10 RVP:

 21-52-H/01 Hutník
 21-53-H/01 Modelář
 21-55-H/01 Slévač

 21-43-L/01 Hutník operátor
 21-44-L/01 Technik modelových zařízení
 21-43-M/01 Hutnictví
 21-44-M/01 Strojírenská metalurgie
 21-42-M/01 Geotechnika

 21-43-L/51 Hutník operátor
 21-44-L/51 Technik modelových zařízení

V rámci aktualizací RVP ve skupině oborů vzdělání 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství byly odborné obsahové okruhy doplněny o požadavky týkající se nových technologických aspektů v rámci stávajících témat. Jednalo se zejména o využití technologických a konstrukčních programů, 3D tisk při zpracování forem, robotizaci a automatizaci výrobních procesů. Bylo přeformulováno znění dosažené odborné připravenosti ke složení zkoušky ze svařování v souladu s platnými technickými normami.

Do všech RVP byla nově zařazena kapitola 3.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací (NSK), ve které se uvádí, že odborné kompetence absolventů oborů vzdělání jsou v souladu s požadavky trhu práce, a uváděné odkazy na NSK jsou zdrojem inspirace pro školy pro tvorbu ŠVP pro případnou užší specializaci s ohledem na požadavky trhu práce v daném regionu.

Začlenění výuky podle NSK vede ke zkvalitnění přípravy pro budoucí uplatnění absolventů v souladu s požadavky zaměstnavatelů. V souvislosti s vydáním aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů, školám nevzniká povinnost začlenit výuku podle NSK. Začlenění výuky podle NSK je doporučené. Garanti odborného vzdělávání připravili pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání nabídku profesních kvalifikací, ze kterých je školám doporučeno vybírat profesní kvalifikace pro začlenění do školních vzdělávacích programů a následně do výuky.

Profesní kvalifikace z NSK

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady?
Neváhejte se na nás obrátit.