ekonomické vzdělávání

Hlavním smyslem úpravy obsahu ekonomického vzdělávání bylo zpřehlednit a zjednodušit obsah vzdělávání. To vše samozřejmě s důrazem na aktuální požadavky v této oblasti zaměřené na podnikání a podnikavost, o které hovoří Národní inovační strategie ČR 2012–2020. Inovační strategie České republiky 2019–2030 uvádí jako jeden z cílů zavést v rámci výuky vzdělávání k nabytí podnikatelských dovedností. Tématikou se zabývá i Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Aktualizace zohlednila změny v legislativě v návaznosti na zákon č. 90/2012 Zákon o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích).

Povinnou součástí obsahového okruhu je i nadále finanční vzdělávání, které vychází ze Standardu finanční gramotnosti. Během platnosti RVP došlo v roce 2017 k jeho změně, což jsme využili k tomu, abychom finanční vzdělávání spojili do větších logických celků.

proč je důležité být finančně gramotný?

K jakým změnám došlo v rámci ekonomického vzdělávání na středních školách? Jak na výuku finanční gramotnosti? A jak si během studia nacvičit podnikání nanečisto? Rozhovor s  Ing. Lukášem Hulou, odborným garantem všeobecného ekonomického vzdělávání a Centra fiktivních firem.


Jak na to?

co se mění v RVP

informace o změnách v ekonomickém vzdělávání v RVP SOV

jak na to ve škole

pomoc při implementaci do ŠVP

kdo mi s tím pomůže

kontakty na odborné garanty


oddělení odborného vzdělávání a kurikula

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady? Neváhejte se na nás obrátit.