člověk a svět práce

Průřezové téma Člověk a svět práce je zpracováno v zásadě shodně pro všechny kategorie dosaženého vzdělání v rámci jednotlivých RVP SOV. 


Jak na to?

co se mění v RVP

informace o změnách v průřezovém tématu Člověk a svět práce

jak na to ve škole

pomoc při implementaci do ŠVP

kdo mi s tím pomůže

kontakty na odborné garanty


oddělení odborného vzdělávání a kurikula

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady? Neváhejte se na nás obrátit.