často kladené dotazy (FAQ)

k tématu informatického vzdělávání

  • Jakých oborů vzdělání se týká povinné zavádění revidované vzdělávací oblasti Informatické vzdělávání a průřezového tématu Člověk a digitální svět?

Povinnost zapracovat do ŠVP nově pojaté Informatické vzdělávání a průřezové téma Člověk a digitální svět má pouze obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a to k 1. 1. 2022.

  • Část metodické podpory k tématu Informatické vzdělávání je tedy pouze pro obor vzdělání Informační technologie?

Ano, tato část metodické podpory je pro obor vzdělání Informační technologie, ale mohou ji využít i školy, které se přihlásily do pokusného ověřování a nově koncipované téma si již v rámci pokusného ověřování zařazují do svých ŠVP. Seznam škol které jsou přihlášené do pilotního ověřování a informace k možnosti se do pokusného ověřování přihlásit je zde. Více k pokusnému ověřování.


oddělení odborného vzdělávání a kurikula

Máte dotaz, podnět či si s něčím nevíte rady? Neváhejte se na nás obrátit.